MUIÑO DE MIRÓS

Muiño de rodicio ou eixo vertical abastecido mediante canle, cunha soa moa cinsetna, de planta rectangular e superficie aproximada dun 7,5m2. A cimentación fórmase a base dun gran oco que se enche de cachotes arredor do inferno, os muros formados de cachotería de croios e o chan é de terra e de madeira na zon de moer. A cuberta é con estrutura de correas sobre as vigas a dúas vertentes, e finalmente o entablado que soporta o acabado de fibrocemento.